Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023: Οι 964 προσλήψεις στον Στρατό Ξηράς, οι 430 στο Πολεμικό Ναυτικό, οι 298 στην Πολεμική Αεροπορία - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023: Οι 964 προσλήψεις στον Στρατό Ξηράς, οι 430 στο Πολεμικό Ναυτικό, οι 298 στην Πολεμική Αεροπορία

 Οι 964 θέσεις για τις προσλήψεις στον Στρατό Ξηράς – Μέχρι 28 Αυγούστου η κατάθεση των δικαιολογητικών

Οι 430 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό – Μέχρι τέλη Αυγούστου η κατάθεση των δικαιολογητικών
Η... 


 

αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση τηςπαρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr

Οι 298 προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό – Μέχρι τέλη Αυγούστου η κατάθεση των δικαιολογητικών

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr

Δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν ακόμα και όσοι δεν έχουν υπηρετήσει στρατιωτική θητεία, ή όσοι υπηρετούν σήμερα τη στρατιωτική τους θητεία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ΕΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουνυπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κα- τάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από1-1-1996 έως 31-12-2004). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από1-1-1993 έως 31-12-2004).
(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρεςκαι 1,55μ. οι γυναίκες.
(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζο-νται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».
(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτε-ρης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τηνεξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.
(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση γιακατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

β. Οι ΕΠΟΠ πρέπει να μην έχουν τα παρακάτω κωλύματα:(1) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κα-κούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη,υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστο- γραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτηκατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπη-ρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση,παράβαση καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίαςή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων,πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών.
(2) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή οποιοδήποτε πλημμέλημα της ως άνω περίπτωσης,έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
(3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη απόφαση.
(4) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους οι εκπληρώσαντες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Τα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (2) της υποπαραγράφου 3α της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων ΕΠΟΠ και κατά το χρόνο της κατάταξής τους.

Τα δε κωλύματα συμμετοχής της υποπαραγράφου 3β της παρούσας πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους.

Δεν αποτελεί κώλυμα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό τοαν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωσή τους.

Δεν μπορούν να καταταγούν ως ΕΠΟΠ πρώην Υπαξιωματικοί, που ενώ υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμειςως μόνιμοι ή ΕΠΟΠ, παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και όσοι εκπλήρωσαν εναλλακτικήυπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε

-->