Ενισχύεται η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Ενισχύεται η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία


Δικαιούχοι, ποσά ενίσχυσης και όροι επιλεξιμότητας

Η ΚΑΠ θέτει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία

Ειδικότερα, σύμφωνα με... 


 

την ΥΑ, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος (ecoschemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Τα οικολογικά προγράμματα εφαρμόζονται, ως αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και στους παραγωγικούς τομείς παρέμβασης φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις για τα οικολογικά σχήματα περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας που ισχύει για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές προς ενίσχυση-ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της παρούσας παρέμβασης και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας ή/και της εκτροφής.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης ανά εκτάριο είναι:

 • ΜΚ1-31.9-1 Ελιά 505
 • ΜΚ1-31.9-2 Σταφίδα 636
 • ΜΚ1-31.9-3 Μηλοειδή 532
 • ΜΚ1-31.9-4 Πυρηνόκαρπα 941
 • ΜΚ1-31.9-5 Επιτραπέζια σταφύλια 1.440
 • ΜΚ1-31.9-6 Ετήσια ενίσχυση για την διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας στα Εσπεριδοειδή 334
 • ΜΚ1-31.9-7 Οινοποιήσιμα Σταφύλια 657
 • ΜΚ1-31.9-8 Ροδιά 1.120
 • ΜΚ1-31.9-9 Ακτινίδιο 870
 • ΜΚ1-31.9-10 Συκιά 1.015
 • ΜΚ1-31.9-11 Μικρόκαρπες/Δάσους 940
 • ΜΚ1-31.9-12 Αβοκάντο 1.050
 • ΜΚ1-31.9-13 Ακρόδρυα 616
 • ΜΚ1-31.9-14 Φραγκόσυκα 1.266
 • ΜΚ1-31.9 15 Βρώσιμος Αραβόσιτος 544
 • ΜΚ1-31.9-16 κτηνοτροφικός Αραβόσιτος 644
 • ΜΚ1-31.9-17 Μηδική, Τριφύλλι 574
 • ΜΚ1-31.9-18 Χειμερινά σιτηρά 120
 • ΜΚ1-31.9-19 Βαμβάκι 516
 • ΜΚ1-31.9-20 Καπνός 660
 • ΜΚ1-31.9-21 Ρύζι 446
 • ΜΚ1-31.9-22 Λοιπές αροτραίες (Λινάρι, Ελαιοκραμβη, Ηλίανθος, Κιν όα, Καμελία, Χία) 493
 • ΜΚ1-31.9-23 Αρωματικά Φυτά 1.295
 • ΜΚ1-31.9-24 Όσπρια 491
 • ΜΚ1-31.9-25 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 491
 • ΜΚ1-31.9-26 Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο/Πατάτα/ Κολοκυνθοειδή 635
 • ΜΚ1-31.9-27 Τομάτα/Μελιτζάνα/Πιπεριά 1.140
 • ΜΚ1-31.9-28 Αιγοπρόβατα 247
 • ΜΚ1-31.9-29 Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κατεύθυνσης 280
 • ΜΚ1-31.9-30 Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 347

Οι παραπάνω ενισχύσεις καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και τη μείωση της παραγωγής λόγω της εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης.

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, το ύψος ενίσχυσης, ανά εκτάριο και έτος, μπορεί να μειωθεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση των ετήσιων χρηματοδοτικών κονδυλιών των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

Δικαιούχοι και όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια η εκτροφή και κατά την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018.

Η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) καθώς και από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του συστήματος traces από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, και του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2119 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2021.

Οι παραγωγοί επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτής σε περιπτώσεις, όπου τα φύλλα καπνού/άλλα μέρη των φυτών καπνού από αυτή την παραγωγή προορίζονται για παραγωγή καπνού/προϊόντων καπνού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε

-->