Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2016 - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2016

Στις 30 και 31 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2016, όπου οι αγρότες, κάτοχοι των κενών συσκευασιών παρέδωσαν τους ειδικούς σάκους με τις πλυμένες κενές πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, οι οποίες εν συνεχεία προωθήθηκαν για ανακύκλωση. Η συλλογή πραγματοποιήθηκε σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βέροιας και είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 630 κιλά ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Παρόλο που η ποσότητα ήταν αυξημένη σε σχέση με το έτος 2015, πρώτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος, πρέπει να σημειωθεί η πολύ μικρή ανταπόκριση των αγροτών. Το μεγάλο πρόβλημα ανεξέλεγκτης απόθεσης των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων στα σημεία πλήρωσης ψεκαστικών βυτίων (γεμιστηκά) συνεχίσει να είναι υπαρκτό. Τονίζεται ότι οι συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων είναι επικίνδυνα απόβλητα και σύμφωνα με τον Ν.4036/2012, όποιος χρησιμοποιεί Γεωργικό Φάρμακο χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα του, όπου γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με τον τρόπο απόρριψης των κενών συσκευασιών, του επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ. Επίσης, με δεδομένο ότι κάθε γεωργός στη δήλωση του ΟΣΔΕ που υποβάλει, προκειμένου να εισπράξει επιδοτήσεις, δηλώνει ότι θα τηρεί τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, όπου σαφώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και του γεγονότος ότι από τις 1-1-2014 κάθε πώληση γεωργικού φαρμάκου καταχωρείται στην ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται : α) Το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη. β) Η τοποθεσία/περιοχή αγροτεμαχίου. γ) Ο κωδικός αγροτεμαχίου (εφόσον υπάρχει). δ) Το χορηγούμενο σκεύασμα. ε) Η ποσότητα του χορηγούμενου σκευάσματος (άρα και τον αριθμό των συσκευασιών). στ) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασμα. η) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα. θ) O αριθμός τιμολογίου/απόδειξης (άρα και ο αριθμό των συσκευασιών). κ) Ο ειδικός κωδικός του καταστήματος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ. είναι προφανές ότι όσοι γεωργοί δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα της συλλογής των κενών συσκευασιών Φ.Π., δεν μπορούν να παραλάβουν την αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ»
-->