Γ.Ουρσουζίδης: Γυμνάσια Πλατέος – Κορυφής – Τρικάλων - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Γ.Ουρσουζίδης: Γυμνάσια Πλατέος – Κορυφής – Τρικάλων

   Ο σχεδιασμός κάθε σχολικής μονάδας πρέπει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της. Δηλαδή, επαρκή αριθμό μαθητών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευγενούς άμιλλας, ανταλλαγής απόψεων, συνεργασίας, άθλησης και εκπόνησης ομαδικών εργασιών.
      Στο Δήμο Αλεξάνδρειας, σήμερα λειτουργούν συνολικά 5 γυμνάσια. Τα δύο εξ΄ αυτών, (1ο και 2ο  γυμνάσιο με έδρα την πόλη της Αλεξάνδρειας), κατά γενική ομολογία, θεωρούνται υπερπλήρη, όσον αφορά στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Μάλιστα εκφράζεται η  άποψη, ότι σύντομα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό.
      Στο σχολικό κτήριο Πλατέος, συστεγάζονται το λύκειο και το γυμνάσιο Πλατέος. Στο λύκειο φοιτούν 175 μαθητές και στο γυμνάσιο 122 μαθητές. Ο συνολικός διαθέσιμος χώρος του σχολικού κτηρίου είναι  της τάξης των 2.000 m2, γεγονός που καθιστά προβληματική την εύρυθμη λειτουργία των δύο σχολείων. Επίσης εκφράζεται η άποψη - από πολλούς εκπαιδευτικούς – ότι η συστέγαση γυμνασίου/λυκείου δεν ενδείκνυται, για ευνόητους λόγους.
      Στο σχολικό κτήριο Κορυφής, εμβαδού 3.000 m2, είναι εγγεγραμμένοι 65 μαθητές, αλλά φοιτούν μόλις 54 - αριθμός εντελώς δυσανάλογος με το μέγεθος του κτηρίου. Το σχολείο διαθέτει δέκα (10) άνετες αίθουσες και όλες τις απαραίτητες αίθουσες που υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του (βιβλιοθήκη, εργαστηρίων, κ.λ.π.), καθώς επίσης, διαθέτει ένα κλειστό χώρο πολλαπλών χρήσεων. Στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, και όμορα  του σχολείου γήπεδο ποδοσφαίρου. Το σχολείο θεωρείται ιδανικό για  στέγαση 180 έως 250 μαθητών, αφού είναι δύσκολο όλα τα τμήματα να καλυφτούν από τον βέλτιστο αριθμό μαθητών (20 – 27 μαθητές).
      Στο σχολικό κτήριο Τρικάλων, εμβαδού 1.122,90 m2  κύριας χρήσης και 178,84 βοηθητικής (σύμφωνα με την 108/86 Οικοδ. Άδεια της Δ.Τ.Υ. Ν.Ημαθίας), είναι εγγεγραμμένοι 105 μαθητές, ενώ φοιτούν 104. Πρόκειται για πρότυπο λειτουργίας σχολικής μονάδας,…για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης! Διαθέτει 4 άνετες αίθουσες διδασκαλίας, δανειστική βιβλιοθήκη, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών  και μία αίθουσα πληροφορικής πλήρως εξοπλισμένη. Στον τεράστιο περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 12.500 m2, έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες δενδροκομίας με οπορωφόρα και καλλωπιστικά φυτά, καθώς επίσης και ένα θερμοκήπιο, όπου οι μαθητές παρακολουθούν την διαδικασία παραγωγής κηπευτικών και σπόρων. Υπάρχει επίσης  γήπεδο ποδοσφαίρου, που μαζί με τις όμορες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Δ. Τρικάλων, αποτελούν ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο.
     Τέλος αξίζει να αναφερθεί, ότι το μεράκι των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των κατοίκων, ανέδειξαν ένα πραγματικά πρότυπο σχολείο.


ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
     Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δ. Αλεξάνδρειας, όπως έχουν ενημερωθεί μέχρι την 13/5/2016, από του διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, από τα Δημοτικά Σχολεία των Δ.Δ. της υπόψη περιοχής, Κλειδίου (13), Πλατάνου- Πρασινάδας (9+7=16), Τρικάλων(17), Κορυφής(29), Πλατέος(21), Λιανοβεργίου -  Αράχου -Παλιοχωρίου(13+5+17=35), ο συνολικός αριθμός που πρόκειται να  εγγραφεί στην Α΄ γυμνασίου είναι 131 μαθητές.
      Ο αριθμός μαθητών των λειτουργούντων Γυμνασίων, που πρόκειται να  εγγραφεί στην Β΄  γυμνασίου είναι, Πλατέος(67), Τρικάλων(35),Κορυφής(19), ο δε συνολικός αριθμός που πρόκειται να  εγγραφεί στην Β΄ γυμνασίου είναι 121 μαθητές.
      Ο αριθμός μαθητών των λειτουργούντων Γυμνασίων, που πρόκειται να  εγγραφεί στην Γ΄  γυμνασίου είναι, Πλατέος(36), Τρικάλων(32),Κορυφής(20), ο δε συνολικός αριθμός που πρόκειται να  εγγραφεί στην Γ΄ γυμνασίου είναι 88 μαθητές.
      Συνολικά δηλαδή, στα τρία γυμνάσια τη νέα σχολική περίοδο θα φοιτούν 340 μαθητές, (εκτός των πρόσθετων αναγκών που ενδεχόμενα θα προκύψουν στο μέλλον, από τους 800 περίπου Σύριους πρόσφυγες, που έχουν εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια).
     

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
      ▲  Η πρόταση για ένα Γυμνάσιο στην Κορυφή, καθίσταται μάλλον ανέφικτη, αφού για 340 μαθητές, σύμφωνα με τον βέλτιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα(23 – 27μαθητές), έχουμε ανάγκη από 340/25=13,60 δηλαδή, τουλάχιστον 14 τμήματα με τις αντίστοιχες αίθουσες, δυστυχώς δεν επαρκούν οι υφιστάμενες αίθουσες, το γυμνάσιο Κορυφής διαθέτει μόνο 10.
     Αλλά ακόμη και αν δεχτούμε, ότι θα «αλλάξουμε χρήση» σε χώρους υποστηρικτικούς στην εκπαίδευση των μαθητών, όπως η βιβλιοθήκη ή χωρίσουμε τέσσερεις αίθουσες σε οκτώ μικρότερες, ώστε να προκύψουν 14 αίθουσες διδασκαλίας, πάλι ενδεχόμενα δεν εξυπηρετεί αφού, αφενός η «πίεση» στο 1ο και 2ο γυμνάσιο Αλεξάνδρειας είναι δεδομένη και επιπλέον, υφίσταται το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης νέων μαθητών.
     Συνεπώς η «λύση» αυτή απορρίπτεται, κατά κύριο λόγο, ως αστήρικτη στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς επίσης απαιτεί τροποποιήσεις σε αίθουσες με σημαντικό κόστος. Επιπλέον οι μαθητές Κλειδίου, Πλατάνου, Τρικάλων, θα αναγκαστούν να διανύουν καθημερινά 28 km, 22 km, 9 km αντιστοίχως.

    ▲  Η εναλλακτική πρόταση για δύο γυμνάσια με έδρα την Κορυφή κα τα Τρίκαλα, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 Γυμνάσιο Κορυφής:  Μαθητές Πλατέος(124) – Κορυφής(68) – Λιανοβεργίου, Αράχου, Παλιοχωρίου(35), σύνολο 227 μαθητές.
227/25=9.08 τμήματα και πιθανότερα 10, όσες και οι αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του σχολείου.
Καμία επιπλέον δαπάνη για ανασκευή αιθουσών, χωρίσματα, κουφώματα, θέρμανση, φωτισμός κ.λ.π. Μικρές αποστάσεις μεταξύ των χωριών, άρα σημαντικά λιγότερες εργατοώρες.
     Απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό με βάση τα δεδομένα :
227/25=9,08, ήτοι 10 τμήματα x 35 ώρες/εβδ.= 350 ώρες / 21ωρ.διδ.καθ./εβδ.=16,67 δηλαδή 18 καθηγητές.


Γυμνάσιο Τρικάλων:  Μαθητές Τρικάλων(84) – Πλατάνου, Πρασινάδας(16) – Κλειδίου(13), σύνολο 113 μαθητές.
113/27=4 τμήματα, όσες και οι αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του σχολείου. Καμία επιπλέον δαπάνη για ανασκευή αιθουσών, χωρίσματα, κουφώματα, θέρμανση, φωτισμός κ.λ.π. Μικρές αποστάσεις μεταξύ των χωριών, άρα σημαντικά λιγότερες εργατοώρες.
     Απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό με βάση τα δεδομένα :
113/27=4 τμήματα x 35 ώρες/εβδ.= 140 ώρες / 21ωρ.διδ.καθ./εβδ.= 6,67 δηλαδή 8 καθηγητές.


     ▲  Η εναλλακτική πρόταση για τρία γυμνάσια με αναδιανομή των 340 μαθητών, νομίζω πως συντηρεί τη σημερινή πραγματικότητα, δεν προσφέρει τίποτα διαφορετικό,  αφού:          
     Το γυμνάσιο Κορυφής, δύσκολα θα αποκτήσει επάρκεια σε μαθητές, ώστε να διασφαλίζεται η άμιλλα, η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία, η ομαδική αθλοπαιδιά και η δυνατότητα εκπόνησης ομαδικών εργασιών. Άρα θα υπολειτουργεί, εκτός και αν πεισθούν να μεταγραφούν σε αυτό μαθητές από κοντινά Δ.Δ., που σήμερα φοιτούν στα γυμνάσια της Αλεξάνδρειας – από τα πράγματα αποδεικνύεται, πως κάτι τέτοιο δύσκολα μπορεί να συμβεί.
    Θα εξακολουθήσει να υφίσταται η συστέγαση του Λυκείου και Γυμνασίου Πλατέος, σε ένα κορεσμένο από άποψη χώρου σχολείο, με τις δυσαρμονίες που υπάρχουν στη διαφορά ηλικίας μεταξύ των μαθητών.
     Στα τρία γυμνάσια (Πλατέος, Τρικάλων, Κορυφής),σήμερα υπηρετούν 30 καθηγητές με οργανικές θέσεις και 12 αναπληρωτές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
   Οι πάγιες δαπάνες για το γυμνάσιο Τρικάλων, αφορούν:
- Θέρμανση 3.100 €
- Ενέργεια   1.500 €
- Μία καθαρίστρια του Δ. Αλεξάνδρειας, που τοποθετείται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, περί  4.000 € ετησίως.
- Αναλώσιμα υλικά 1.500 € ετησίως.
    Συνεπώς οι λειτουργικές δαπάνες του σχολείου, είναι ασήμαντες σε σχέση με τη ζημία που υφίσταται ένα κενό κτήριο, χωρίς ζωή. Σε περίπτωση δε, επανάχρησής του – πράγμα απολύτως πιθανό – το κόστος είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο! Αυτό νομίζω είναι απολύτως κατανοητό ακόμη και στους αδαείς.
 
     Έχοντας υπόψη την αρχή, όπως την προτάσσει το υπουργείο,
«Πρώτα ο μαθητής» - «Πρώτα η σχολική Μονάδα», αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με  κυρίαρχο στόχο, την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των λειτουργών της εκπαίδευσης, οφείλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας, να απολαμβάνουν την πρόσβαση στην γνώση, χωρίς  να υπολογίζουμε το προσωπικό κόστος των επιλογών μας.

 Βέροια 16/5/2016                        Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
                                             Βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ

-->