Διαδικασία μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τετάρτη 10 Μαΐου 2023

Διαδικασία μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας

 


Διαδικασία μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας

Τη διαδικασία μετακίνησης ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις αμοιβές τους περιλαμβάνει κοινή απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Υγείας Θ. Σκυλακάκη και Μ. Γκάγκα, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, καθορίζεται σε 300 ο αριθμός των ιατρών κλάδου ΕΣΥ που δύνανται να μετακινηθούν ανά μήνα για την κάλυψη ισάριθμων έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Υπέρβαση του παραπάνω αριθμού επιτρέπεται στην περίπτωση που η μετακίνηση ιατρού διαρκέσει λιγότερο από έναν μήνα και απαιτηθεί η μετακίνηση περισσότερων του ενός ιατρών για τη συμπλήρωση του μήνα. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότητα σε ιατρικό προσωπικό υποβάλλονται από τα νοσοκομεία στις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ), από τις οποίες αξιολογούνται και στη συνέχεια υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας προς έγκριση και κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα.

Κάθε Δ.Υ.ΠΕ. αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εγκεκριμένες θέσεις που περιλαμβάνονται στον συγκεντρωτικό πίνακα Μετά από την ανάρτηση οι ιατροί εκδηλώνουν ενδιαφέρον με αίτησή τους προς τη Δ.Υ.ΠΕ. του φορέα ή των φορέων υποδοχής, η οποία υποβάλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώνεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την ώρα αποστολής του, και καταχωρείται σε πίνακα με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου.

Κάθε ιατρός δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση σε μία μόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας μία έως τρεις εκ των εγκεκριμένων θέσεων της οικείας ειδικότητας σε διαφορετικούς φορείς της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. Για την επιλογή των ιατρών που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Οι ιατροί μπορούν να μετακινούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ. με απόφαση του Διοικητή της ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., όταν η μετακίνηση γίνεται σε φορέα άλλης Δ.Υ.ΠΕ.

Η μετακίνηση διαρκεί έναν μήνα. Η διάρκεια της μετακίνησης δύναται να ανανεώνεται έως έναν μήνα, όταν δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον άλλοι ιατροί της ίδιας ειδικότητας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στη συγκεκριμένη δομή ή οι ιατροί που έπονται στη σειρά προτεραιότητας δεν αποδεχτούν τη μετακίνηση ή δεν δύνανται να μετακινηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών του φορέα προέλευσης.

Καθορισμός αποζημίωσης και φορέας καταβολής

Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίοι μετακινούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 30.9.2023 σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.800 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ' εξαίρεση για μετακινήσεις από και σε δομές υγείας εντός της Περιφέρειας Αττικής χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους οκτακοσίων 800 ευρώ. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υ.ΠΕ..

Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά.

Δυνατότητα μετακίνησης επικουρικών ιατρών

Οι επικουρικοί ιατροί δύνανται να μετακινούνται αν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα μετακίνησης ή ανανέωσης της διάρκειας μετακίνησης ιατρών κλάδου ΕΣΥ. Οι επικουρικοί ιατροί που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μετακίνηση καταχωρούνται σε διαφορετικό πίνακα με σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Aν δείτε κάτι περίεργο,η κάποιο γεγονός στείλτε μας τις φωτογραφίες email στο meliomixa@gmail.com Τα νέα εδώ τα μαθαίνετε πρώτοι,με σχόλια και ρεπορτάζ
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς.
Σας ευχαριστούμε

-->