Πώς θα βγουν στη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Πώς θα βγουν στη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί

Πώς θα βγουν στη σύνταξη οι εκπαιδευτικοί
Πέντε ημέρες έχουν στην διάθεσή τους για να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης 12.000 εκπαιδευτικοί που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη. Πρόκειται για 10 κατηγορίες ασφαλισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν να αποχωρήσουν φέτος και γι αυτό πρέπει να είναι έτοιμοι ώστε να υποβάλλουν τις πρώτες αιτήσεις παραίτησης από 1 έως 10 Απριλίου. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς φέτος το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου συμπίπτει με το Πάσχα και οι εργάσιμες ημέρες είναι ελάχιστες. Έτσι η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί από την 2/4 έως την 5/4 (Μ. Πέμπτη) και στις 10/4 (Τρίτη του Πάσχα). Όσοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση παραίτησης, μπορούν να προβούν σε ανάκλησή της, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός μηνός, όπως ορίζει ο νόμος. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια στις 31-8-2017. Τελευταίος, επομένως, μήνας εργασίας και μισθοδοσίας είναι ο Αύγουστος του 2018 ενώ κανονικά συντάξιμος θα θεωρείται ο ως τότε διανυθείς χρόνος. Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν «Με υποβολή αίτησης τον Απρίλιο μπορούν να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα με συμπλήρωση 25ετίας μέχρι το 2012 και παράλληλα είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 (νέα όρια ηλικίας του 4336/2015) είτε συμπληρώνουν τα νέα αυξημένα όρια μέχρι την 31/8/2017. Επιπρόσθετα, αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους το 2017 (γεννηθέντες 1950) καθώς τον Αύγουστο του 2018 θα επέλθει η αυτοδίκαιη απόλυση τους» εξηγεί ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, εντός του 2018 μπορούν να αποχωρήσουν οι εξής 10 κατηγορίες ασφαλισμένων : Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν προσληφθεί ή απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 31/12/1982 και πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ώστε να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας μέχρι την 18/8/2016. Εκπαιδευτικοί μητέρες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2010 και το 50ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2016. Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2016. Εκπαιδευτικοί γονείς ανηλίκων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 25ετία και ανηλικότητα τέκνου το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2016. Εκπαιδευτικοί μητέρες τριών ή και περισσοτέρων τέκνων που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2010 οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2011 και το 52ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2016. Εκπαιδευτικοί γονείς τριών και άνω τέκνων (άνδρες και γυναίκες) που είχαν συμπληρώσει την 20ετία το 2012 και το 55ο έτος της ηλικίας τους πριν από την 18/8/2016. Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2017 αλλά και ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή στην 35ετία καθώς αν κάποιος συμπληρώνει τα 35 και το 58ο μέσα στο 2018 το όριο ηλικίας είναι τα 60. Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2012 και ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης είχαν συμπληρώσει το 55ο ή το 56ο ή το 58ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 18/8/2015 οι οποίοι μπορούν σήμερα να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη. Εκπαιδευτικοί άνδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι την 31/12/2010 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με το ν. 3075/2002 στα 60 με πλήρη σύνταξη και μέχρι 31/8/2017 έχουν ηλικία το πολύ μέχρι 61 και 9 μήνες. Ποιους συμφέρει η έξοδος Δεν συμφέρει όλους τους εκπαιδευτικούς με θεμελιωμένο δικαίωμα η αποχώρηση στη σύνταξη. Είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες για τις οποίες η αποχώρηση μέσα στο 2018 είναι συμφέρουσα επιλογή, σε σύγκριση με την παραμονή στην εργασία. Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο, η έξοδος συμφέρει κυρίως σε τρεις περιπτώσεις ασφαλισμένων : - συνταξιοδότηση με 35ετία. Συμφέρει να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρωμένα τα 35 έτη ασφάλισης, καθώς η σύνταξη για τους έχοντες συμπληρώσει 35ετία και πλησιάζουν τα 40 έτη ασφάλισης είναι αρκετά ικανοποιητική. - εκπαιδευτικοί άνδρες με 3 τέκνα και άνω που μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης και να συμπληρώσουν ή να ξεπεράσουν την 35ετία. Η σύνταξη σε αυτές τις κατηγορίες μαζί με την προσαύξηση θα είναι αρκετά ικανοποιητική και συμφέρει ιδιαίτερα, καθώς η εξαγορά πλασματικών ετών είναι ιδιαίτερα οικονομική. - εκπαιδευτικοί με 30ετία και άνω, όπως όριζε ο νόμος 3075 του 2002. Συμφέρει να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας που έχουν συμπληρωμένα από 32 και άνω έτη καθώς η σύνταξη τους μαζί με την προσαύξηση της προσωπικής διαφοράς θα είναι αρκετά ικανοποιητική. Υπενθυμίζεται πως όσοι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν το 2018, θα κερδίσουν – για λίγους μήνες μόνο – μια προσαύξηση στην σύνταξή τους, η οποία αντιστοιχεί σε τμήμα της «προσωπικής διαφοράς» που θα δικαιούνταν αν είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Μάιο του 2016. Η εν λόγω «προσωπική διαφορά» είναι προσαύξηση λόγω μεταβατικότητας, δεν έχει σχέση με εκείνη που αναφέρεται στις παλιές συντάξεις και θα καταργηθεί εντελώς από 1/1/2019. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται σε σύγκριση με το ποσό που θα έπαιρνε ο δικαιούχος με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, ο οποίος ίσχυε μέχρι τις 12 Μαίου του 2016. Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι των οποίων η νέα σύνταξη υπολείπεται σε ποσοστό άνω του 20% από το ποσό που θα έπαιρναν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, θα λάβουν ως “προσωπική διαφορά” το 25% αυτής της διαφοράς. Για παράδειγμα : Εκπαιδευτικός με τον παλιό τρόπο υπολογισμού θα ελάμβανε καθαρή σύνταξη 1.000 €. Με το νέο τρόπο υπολογισμού δικαιούται 800 €. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλισμένος εφόσον υποβάλει αίτημα το 2018 θα κερδίσει προσαύξηση 66€ και η τελική του σύνταξη θα είναι 866 €. Από την 1/1/2019 η εν λόγω προσωπική διαφορά καταργείται. Πλασματικά έτη, προσωρινή και δικαιολογητικά Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι και το 2016, πρέπει στις παραιτήσεις να συμπεριλάβουν τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εν λόγω αιτήσεις θα εξεταστούν στο σύνολό τους με βάση το παλαιό καθεστώς και συγκεκριμένα με κόστος 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών. Αν οι αιτήσεις για πλασματικούς χρόνους έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2017 το κόστος θα είναι προσαυξημένο. Η εξόφληση θα γίνει με παρακράτηση από τη σύνταξη όταν εκδοθεί η σχετική απόφαση. Η προσωρινή σύνταξη που θα καταβληθεί στους αποχωρούντες εκπαιδευτικούς υπολογίζεται με το παλαιό καθεστώς καθώς δεν έχει ακόμη ανοίξει το σχετικό πλαίσιο υποβολής αιτήσεων στον ΕΦΚΑ ώστε να χορηγείται το 80% της σύνταξης. Έτσι η προκαταβολή της σύνταξης ισούται με το 50% των αποδοχών του προηγούμενου έτους ή με το 60% όταν είναι ο ασφαλισμένος τρίτεκνος ή πολύτεκνος. Από το ποσό αυτό αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος και η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού φακέλου θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31/8/2018. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι : 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ στρατολογίας (μόνο για τους άντρες). 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης. 4. ΑΜΚΑ 5. Σε περίπτωση λύσης γάμου με διαζύγιο προσκομίζεται το διαζευκτήριο. 6. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο να αναγράφεται ο Ι.Β.Α.Ν (με πρώτο όνομα του συνταξιούχου). 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. 8. Βεβαίωση σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ για τέκνα που σπουδάζουν μέχρι και το 24ο έτος ηλικίας. 9. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης πλασματικών ετών από το Γ.Λ.Κ. αυτή προσκομίζεται καθώς επίσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών. 10. Αιτήσεις απονομής (4 ξεχωριστές) κύριας, επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ 11. Υπεύθυνη δήλωση για συνταξιοδότηση
-->