ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "Να αξιοποιηθούν, για την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών τα 6.4 εκατομμύρια ευρώ που περίσσεψαν από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017" - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "Να αξιοποιηθούν, για την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών τα 6.4 εκατομμύρια ευρώ που περίσσεψαν από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017"

Related imageΝα αξιοποιηθούν, για την ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών τα 6.4
εκατομμύρια ευρώ που περίσσεψαν από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017,
προκειμένου να μην επιστραφούν στα ταμεία της ΕΕ, ζητά με ερώτηση που κατέθεσε
στη Βουλή, ο βουλευτής Ημαθίας, της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος,
μαζί με συναδέλφους του βουλευτές.
Οι βουλευτές στην ερώτηση τους επισημαίνουν ότι, στο πλαίσιο των εθνικών
αποφάσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η χώρα μας αποφάσισε το
καλοκαίρι του 2014 να χορηγηθούν για πρώτη φορά συνδεδεμένες στρεμματικές
ενισχύσεις σε 13 κατηγορίες αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων στις
καλλιέργειες σπαραγγιού, ζαχαροτεύτλων, συμπύρηνου ροδάκινου προς χυμοποίηση,
σίτου, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών και βρώσιμων οσπρίων.
Έτσι, καθιερώθηκε από την κυβέρνησή της Νέας Δημοκρατίας, από το 2014 έως το
2020 προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση και ειδικότερα για το 2017:
• σπαραγγιού, συνολικού προϋπολογισμού 1.464.662 ευρώ, τον οποίο ο κ.
Αποστόλου λόγω κακοδιαχείρισης μείωσε στα 950.000 ευρώ κατά την ενδιάμεση
αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ,
• σίτου, συνολικού προϋπολογισμού 14.158.399 ευρώ, τον οποίο ο κ. Αποστόλου
επίσης λόγω κακοδιαχείρισης μείωσε στα 12.000.000 ευρώ κατά την ενδιάμεση
αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ,
• ζαχαροτεύτλων, συνολικού προϋπολογισμού 6.835.089 ευρώ,
• βρώσιμων οσπρίων, συνολικού προϋπολογισμού 4.882.207 ευρώ για το 207, και
• πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών συνολικού προϋπολογισμού 6.835.089
ευρώ.
Η κακοδιαχείριση των παραπάνω κονδυλίων, σύμφωνα με τις πρόσφατες πληρωμές
(Ιανουάριος έως Μάρτιος 2018) οδήγησε στο να μείνουν ανεκμετάλλευτα σχεδόν 6,4
εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε καλλιέργειες οι παραγωγοί των οποίων τα έχουν
πραγματικά μεγάλη ανάγκη, όπως 2,4 εκατομμύρια ευρώ στα ζαχαρότευτλα, 1,6
εκατομμύρια ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, σχεδόν 1
εκατομμύριο ευρώ στο σκληρό σιτάρι και 500.000 ευρώ στα πρωτεϊνούχα
κτηνοτροφικά ψυχανθή.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΘΕΜΑ: «6,4 εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύουν να επιστραφούν στα κοινοτικά ταμεία.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ»
Στο πλαίσιο των εθνικών αποφάσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η
χώρα μας αποφάσισε το καλοκαίρι του 2014 να χορηγηθούν για πρώτη φορά
συνδεδεμένες στρεμματικές ενισχύσεις σε 13 κατηγορίες αγροτικών προϊόντων,
μεταξύ των οποίων στις καλλιέργειες σπαραγγιού, ζαχαροτεύτλων, συμπύρηνου
ροδάκινου προς χυμοποίηση, σίτου, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών και
βρώσιμων οσπρίων.
Η επιλογή αυτή έγινε με βάση τις δυνατότητες και προοπτικές κάθε προϊόντος με
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητάς του, την καλύτερη
πρόσβαση στην αγορά, την επίτευξη αυτάρκειας, τη βελτίωση του εμπορικού
γεωργικού ισοζυγίου της χώρας μας, τη βιωσιμότητα των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη σταδιακή απεξάρτηση των
παραγωγών από τις άμεσες ενισχύσεις.
Ειδικότερα, για ορισμένες καλλιέργειες όπως το σπαράγγι και τα ζαχαρότευτλα
η υιοθέτηση συνδεδεμένης με την παραγωγή ενίσχυσης προκρίθηκε εξαιτίας της
κάμψης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις προς καλλιέργεια εκτάσεις με τα
εν λόγω προϊόντα, εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής, που είχαν ως
αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τον περιορισμό του όγκου των εξαγωγών.
Έτσι, καθιερώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνησή μας από το 2014 έως το 2020
προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση και ειδικότερα για το 2017:
• σπαραγγιού, συνολικού προϋπολογισμού 1.464.662 ευρώ, τον οποίο ο κ.
Αποστόλου λόγω κακοδιαχείρισης μείωσε στα 950.000 ευρώ κατά την ενδιάμεση
αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ,
• σίτου, συνολικού προϋπολογισμού 14.158.399 ευρώ, τον οποίο ο κ. Αποστόλου
επίσης λόγω κακοδιαχείρισης μείωσε στα 12.000.000 ευρώ κατά την ενδιάμεση
αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ,
• ζαχαροτεύτλων, συνολικού προϋπολογισμού 6.835.089ευρώ,
• βρώσιμων οσπρίων, συνολικού προϋπολογισμού 4.882.207 ευρώ για το 207, και
• πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών συνολικού προϋπολογισμού 6.835.089
ευρώ.
Ακολουθώντας τα βήματά μας και την πολιτική της κυβέρνησης μας, η νέα πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τον Αύγουστο του 2017 αποφάσισε,
κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ 2014-2020, να επεκτείνει
την προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά
ψυχανθή με συνολικό προϋπολογισμό 25.809.281 ευρώ, και στους καρπούς με
κέλυφος με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ.
Επειδή, η κακοδιαχείριση των παραπάνω κονδυλίων από τον κ. Αποστόλου σύμφωνα
με τις πρόσφατες πληρωμές (Ιανουάριος έως Μάρτιος 2018) οδήγησε στο να μείνουν
ανεκμετάλλευτα σχεδόν 6,4 εκ ευρώ και μάλιστα σε καλλιέργειες οι παραγωγοί των
οποίων τα έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη, όπως 2.4 εκ ευρώ στα ζαχαρότευτλα,
1,6 εκ ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, σχεδόν 1 εκ ευρώ
στο σκληρό σιτάρι και 500.000 ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή.
Επειδή, το οξύμωρο της υπόθεσης είναι πως, σε άλλες περιπτώσεις συνδεδεμένων με
την παραγωγή ενισχύσεων, πάλι με δικές σας υπουργικές αποφάσεις τα προηγούμενα
χρόνια παρείχατε – ορθώς - αυξημένες συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σχέση με την
ενδεικτική τιμή της τάξης του 21% στο ρύζι, 22% στο σκληρό στάρι, 30% στα
ζαχαρότευτλα, 38% στη σηροτροφία και 100% στη βιομηχανική τομάτα,
προσπαθώντας να αξιοποιήσετε όσο περισσότερο γίνεται τα κοινοτικά κονδύλια. Και
το δικαιολογείτε αυτό λέγοντας ότι, η αύξηση αυτή δεν προκαλεί υπεραντιστάθμιση.
Επειδή, η κακοδιαχείριση αυτή από πλευρά σας θα έχει ως αποτέλεσμα την
επιστροφή των μη αξιοποιούμενων 6,4 εκ ευρώ στα κοινοτικά ταμεία, τιμωρώντας

έτσι τους παραγωγούς των προϊόντων αυτών, στερώντας πολυτίμους πόρους από το
εισόδημά τους αλλά και την εθνική οικονομία,
Επειδή, κρούουμε το κώδωνα του κινδύνου διότι η συνέχιση της κακοδιαχείρισης των
κονδυλίων και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017 που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι
σήμερα (π.χ βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλι προς χυμοποίηση, ροδάκινο προς
χυμοποίηση, βαμβάκι, ζωικό κεφάλαιο κλπ) θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες απώλειες
των κονδυλίων αυτών
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε κύριε υπουργέ,
1. Εφόσον δεν προκαλούν υπεραντιστάθμιση η αύξηση της τιμής αναφοράς από 22%
έως 100% ορισμένων συνδεδεμένων ενισχύσεων, γιατί με το ίδιο σκεπτικό δεν δίδετε
μια αντίστοιχη αύξηση σε όλα τα προϊόντα στα οποία δεν αξιοποιήθηκε το σύνολο
του κατοχυρωμένου κονδυλίου;
2. Θα αφήσετε να χαθούν κοινοτικά κονδύλια, τα οποία έχουν μεγάλη ανάγκη τόσο οι
αγρότες μας, όσο και η εθνική οικονομία και να επιστραφούν στα ταμεία των
Βρυξελλών;
3. Με ποιόν τρόπο προτίθεστε να αξιοποιήσετε τα 6.4 εκ ευρώ που έχουν περισσέψει
από τις πρόσφατες πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2017;
4. Με ποιο τρόπο θα βελτιώσετε τις πληρωμές των επερχόμενων προαιρετικών
συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 (βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλι προς
χυμοποίηση, ροδάκινο προς χυμοποίηση, βαμβάκι, ζωικό κεφάλαιο κλπ) ώστε να μη
χαθεί ούτε ένα ευρώ;
-->