Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Βέροιας καλούν τους παραγωγούς - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Βέροιας καλούν τους παραγωγούς

Related image

Οι Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Βέροιας καλούν τους παραγωγούς
που είχαν καταθέσει αρχικές αιτήσεις ζημιάς από βροχή ή και πλημμύρα στο
φυτικό κεφάλαιο, τα έτη 2014 και 2015, να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης
ενίσχυσης μέχρι την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018.
Όσοι παραγωγοί είχαν υποβάλλει αρχικές αιτήσεις παρακαλούνται να
προσέρχονται στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ των Δημοτικών Ενοτήτων Αποστόλου
Παύλου, Βεργίνας, Βέροιας, Δοβρά και Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας για να
ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν με την
υποβολή των οριστικών αιτήσεων του προγράμματος ΚΟΕ ‘ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
2014-2015 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ΄.
Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο
των ζημιών να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των
ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ,
εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών.
-->