Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συντάξεις...από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους... - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συντάξεις...από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους...

Δειγματοληπτικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την επαλήθευση της ορθής έκδοσης συντάξεων, που... έχουν εκδοθεί με εντολή πληρωμής από 1.7. 2017 έως και 31.1.2018. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη. Στην απόφαση ορίζεται ότι: «Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 30- 4-2018 θα ελεγχθούν από το Δ' Τμήμα της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων - από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών, καθώς και από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή πληρωμής από 1.7.2017 έως 31.1.2018 - ποσοστό 10% επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από πληθυσμό στρωματοποιημένο ανά Διεύθυνση και Τμήμα Κανονισμού Συντάξεων και ανά είδος συνταξιοδοτικής πράξης (κανονιστικές, τροποποιητικές μεταβιβάσεις λόγω θανάτου), με ιδιαίτερη βαρύτητα στις πράξεις που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.4387/2016. Ο προσδιορισμός του ανωτέρου δείγματος θα γίνει σε συνεργασία με το Β' Τμήμα της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με χρήση συνάρτησης τυχαιοποίησης».

-->