Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο της Βέροιας - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο της Βέροιας

Την Δευτέρα στις 10-11-2014 και ώρα 18.00μ.μ  θα γίνει το δημοτικό συμβούλιο με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
 1ο:  Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης Δήμου Βέροιας(α΄φάση)
2ο:  Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για την τροποποίηση  και την επικαιροποίηση των υπ' αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ για την στάθμευση αστικών λεοφωρείων στην οδό Τρεμπεσίνας
3ο:  Έγκριση η μη αναμόρφωσης Προυπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014
4ο:  Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
5ο:  'Εγκριση η μη έκδοσης ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των μαθητών  Β'βάθμιας Εκπαίδευσης
6ο: Επί αιτημάτων των μισθωτών των καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας για τη μείωση του μισθώματος
7ο:  Έγκριση ή μη επιχορήγησηςσχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών
8ο: Έγκριση ή μη της υπ' αρι.31/2014 απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος <<Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός <<ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ>> περί αναμόρφωσηςτου προυπολογισμού του,έτους 2014
9ο: Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη
10ο: Επί της εισήγησης της Ο.Ε της Γ'Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμο΄υ του Δήμου έτους 2014
11ο: Έγκριση ή μη  α)εκμίσθωσης του υπ.αρι. 236 αγροτεμαχίου τηςΤ,Κ Συκιάς και β) αναπλειστηριασμού σε βάρος του τελευταίουπλειοδότη
12ο: Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου <<Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων>>
13ο:'Εγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου <<Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων>>
14ο: Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας<<Προμήθεια Πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθέατων και μνημείων στη Βεργίνα>>
15ο: 'Εγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου νεκτέλεσης του έργου<<Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίηση τους>>
16ο: Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης για την παραχώρηση της χρήσης του Αλσους στο Φράγμα Αλιάκμον,για την διοργάνωσηπολιτιστικών εκδηλώσεων
17ο:'Εγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου <<Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζελίκια-Φλαμουρίες
18ο:Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ύστερα από κλήρωση και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβήςτου έργου <<Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμούστον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας>>
19ο: Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτούργιας του <,Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1MWel)  με αεριοποίηση Βιομάζας καισυνοδή γεώτρηση>>
20ο:Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του <<Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1ΜWel) με Αεροποίηση Βιομάζας και συνοδή γεώτρηση>>
21ο:Έγκριση γνώμης του Δ.Σ.για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία <<ΚΟΥΜΑΡΙΑ>> και κωδικό αριθμό <<1002459>> της εταιρίας με την επωνυμία <<VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.>>
22ο:Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησηςπροσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Χ.Στεφανίδη
23ο:Έγκριση ή μη  χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαικων αγορών στην Φ.Ψιλοπο΄υλου
24ο: Έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυθράς της οδού Ολυμπιάδος κατά μήκος του Ο.Τ 291 στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών
25ο: Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης  β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Άθηνα και γ) ψήφιση της πίστωσης
-->