Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» απο τον ΟΑΕΔ - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014

Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» απο τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ , η ManpowerGroup, το ΜΕΝΟΝ Network και η Μ.Κ.Ο. Praksis ενώνουν τις δυνάμεις τους και παίρνουν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία να εμπλουτίσουν την αγορά εργασίας με στελέχη, δίνοντας φτερά στα όνειρα των νέων. Ο στόχος του Προγράμματος είναι να γίνει Σύμμαχος για 200 νέους ανέργους αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) βοηθώντας τους να ενταχθούν ομαλά στην επαγγελματικό χώρο, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη για την καλύτερη δυνατή μετάβασή τους.

 Οι νέοι υποψήφιοι θα επωφεληθούν από τις κατάλληλες υπηρεσίες αξιολόγησης, εργασιακής συμβουλευτικής και ανάπτυξης / αναβάθμισης δεξιοτήτων. Συμπληρωματικά, η ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον θα εξελιχθεί και, κατά το Α’ τρίμηνο της απασχόλησης, μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εργοδότη και νέο εργαζόμενο. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες εργοδότες να προσφέρουν την υποστήριξή τους στην επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ

 Επιπλέον, τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και στη διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και παροχής συμβουλευτικής στους απόφοιτους και στη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Το όραμα του Προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο Μοντέλο Συνεργασίας μεταξύ αξιόπιστων φορέων που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μετάβαση από τη μάθηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εταίροι θα συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες δικτύωσης, διάδοσης κι ανταλλαγής γνώσεων.

 Ένα Πρόγραμμα με Στόχους Ουσίας Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» έχει στόχους με ουσία, οι οποίοι προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στους νέους που ψάχνουν εργασία, αλλά και στην αγορά εργασίας που τους αναζητά. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, θα επιδιωχθούν πολλοί στόχοι, με βασικούς τους παρακάτω: H ευθυγράμμιση του περιεχομένου των προσφερόμενων προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς.
 Η συμμετοχή κι η υποστήριξη των εργοδοτών, καθώς μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που μπορούν να τους προσφέρουν οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας). Να προσφέρει υπηρεσίες Συμβουλευτικής και ενημέρωσης για θέματα αγοράς εργασίας σε 200 άνεργους απόφοιτους ΕΠΑ.Σ και με στόχο τουλάχιστον, το 30% να απορροφηθεί σε θέσεις εργασίας μετά το πρώτο 6μηνο.

 Ένα Πρόγραμμα με Οφέλη για όλα τα Μέλη Το Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε όλους τους συμμετέχοντες: στους άνεργους απόφοιτους των ΕΠΑ.Σ και τους εργοδότες. Προσφέρει θέσεις εργασίας, ανανέωση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματική μεθοδολογία αξιολόγησης, σωστή επιλογή και τοποθέτηση, στήριξη, παρακολούθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα ουσιαστικά οφέλη που δημιουργούν ένα βιώσιμο εργασιακό μοντέλο.
 Για αυτούς τους λόγους, το Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία» αποσκοπεί σε μια επιτυχημένη πορεία που θα διευρύνει το ίδιο το Πρόγραμμα, αλλά και τους εργασιακούς ορίζοντες όλων των μελών που θα συμμετέχουν.

 Ένα Πρόγραμμα… με υπογραφή Pares 
Το PARES είναι μα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των Υπηρεσιών Απασχόλησης (Δημόσιων, Ιδιωτικών και μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα). Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, PARES, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις για θέματα αρμοδιότητάς τους από τις συμπράξεις των Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατών-μελών της Ε.Ε, σε συνεργασία με τρίτους φορείς. Η ελληνική πρόταση, το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Συμμαχία για την Εργασία», επελέγη πρώτη σε σειρά μεταξύ των 53 προτάσεων που αξιολογήθηκαν.

-->