Δείτε τι ώρα κλείνουν οι δρόμοι στην Βέροια αύριο και σε ποιες περιοχές - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Δείτε τι ώρα κλείνουν οι δρόμοι στην Βέροια αύριο και σε ποιες περιοχές

Αποβλέποντες στην ομαλή - εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά  τη διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και την τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης, στην πόλη της Βέροιας.


Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Ά ρ θ ρ ο  1ο


  -Τη Τρίτη 28-10-2014, απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων, τη στάση και στάθμευση αυτών, στις κατωτέρω οδούς της πόλης Βέροιας, κατά τις ακόλουθες ώρες:
α)-Από 08:00΄ έως 14:00΄ ώρες:                      
Οδό Μητροπόλεως, από την συμβολή της με τη οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με τη οδό Μπότσαρη.
Οδό Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως
Οδό 10ης Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Κεντρικής.
Οδό Αγ. Δημητρίου από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Έλλης
Αγ. Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής.
Πέριξ και εντός της Πλατείας Αγ. Αντωνίου


β)-Από 10:00΄ έως 14:00΄ ώρες:
Μητροπόλεως , από την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου έως την συμβολή της με την οδό Μπότσαρη
Εληάς , από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως
Ανοίξεως , από την συμβολή της με την οδό Στρατού έως την συμβολή της με την οδό Μ.Αλεξάνδρου
Βενιζέλου , από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου .
Κεντρικής , από την συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως την συμβολή της με την οδό 10ης Μεραρχίας.
10ης Μεραρχίας από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως
Αγίου Δημητρίου , από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως την  συμβολή της με την οδό Ανοίξεως . 
Αγίου Αντωνίου από την συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως την  συμβολή της με την οδό Βερμίου
    
.Ά ρ θ ρ ο 2ο


α.- Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος τροχαίας Βέροιας.
β.- Το  Τμήμα   Τροχαίας   Βέροιας   εξουσιοδοτείται   για   τη  λήψη  πρόσθετων   μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.


Ά ρ θ ρ ο  3ο
-Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας».


Ά ρ θ ρ ο 4ο


  -Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

-->