Έρχονται κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας - Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Breaking

Newsima.gr ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Έρχονται κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας

Την άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες με την έκδοση διαταγής πληρωμής προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Το νομοσχέδιο το οποίο συντάχθηκε σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας του 2004 πέραν της έκδοσης διαταγής πληρωμής προβλέπει κατασχέσεις περιουσίας του δημοσίου σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλομένων.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Δημόσιο θα έχει "περιθώρια αντίδρασης". καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ανακοπής από την πλευρά του δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την οποία θα μπορεί να αμφισβητεί το σύνολο ή μέρος της απαίτησης του αντισυμβαλλομένου του.
Η έκδοση διαταγής πληρωμής και η όλη διαδικασία δεν θα αφορά απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις (επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ).
Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών ή άλλες και οι οποίες έχουν εκτελεστεί.
Η διαταγή πληρωμής θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες», ενώ το ανώτατο χρονικό διάστημα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής προβλέπεται σε 90 ημέρες από τη στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.
Διαταγές πληρωμής για χρέη προβλέπεται ότι μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς εμφανίζονται να έχουν τις σημαντικότερες υστερήσεις στην πληρωμή προμηθευτών και γενικά συναλλασσόμενων πολιτών ή επιχειρήσεων.
Η έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, σημαίνει άμεση εκτέλεση της απόφασης για καταβολή των ποσών που οφείλονται και βεβαίως τη δρομολόγηση διαδικασιών κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας.
Κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλομένων από το Δημόσιο, θα μπορούν να γίνουν μόνον στην λεγόμενη ιδιωτική δημόσια περιουσία και όχι σε κρατικά κτίρια, όπως υπουργεία κ.λπ. Για παράδειγμα, μπορεί να κατασχεθούν ακίνητα που μισθώνει το Δημόσιο ή άλλα που είναι στην ιδιοκτησία του από διάφορες αιτίες.
-->